Krzysztof Słaboń

Trener, konsultant, mentor i tutor w Collegium Wratislaviense. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festival.

Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach. Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

Mieszka w Gliwicach z żoną i dwójką dzieci. Lubi ciągnące się godzinami śniadania w gronie bliskich i przyjaciół. Ceni też samotne wędrówki po górach, dobrą lekturę i kawę, najlepiej w tym samym czasie.