Dukaj: Tak wymienia się rdzeń duszy

Wezwanie Dukaja rozpina się między obserwacją wyrażoną w tytule, że teraz, na naszych oczach następuje wymiana rdzenia duszy. Aby temu przeciwdziałać lub przynajmniej być świadomym tego co się z nami dzieje, wzywa na koniec: Obserwujmy, co się dzieje w naszych głowach. Myślmy o naszych myślach. Osądzajmy nasze osądy.

Jedną z kluczowych kwestii, które poddaje krytyce, to uznanie za konieczność warunkowania kultury przez technologię. Pisząc o kulturze, ma na myśli wartości, sposób życia, obyczaje, które w myśl tego fałszywego determinizmu są właściwe wtedy tylko, kiedy sprzyjają rozwojowi technologii. Technologia warunkuje kulturę, a kultura sprzyja lub przeszkadza w rozwoju technologii.

Przeciwstawia temu myśl kluczową: „Jeśli chcesz rozwijać technologię, nie możesz być niewolnikiem technologii” I postuluje, krytyczny podejście do technologii – nie możemy wchodzić we wszystko tylko dlatego, że jest możliwe. Potrzebny jest namysł nad tym jaki tryb życia dla człowieka jest naturalny i podporządkowanie temu technologii. Dlatego nie powinniśmy dać się zwieść ślepemu wyścigowi o to kto pierwszy odpali AI, bez względu na koszty. I teraz powinniśmy na to uważać szczególnie bo covid sprawił, że zmiana przyśpieszyła niesamowicie i łatwo ulec złudzeniu, że ten pęd musi już trwać. Powinniśmy do tworzenia sztucznej inteligencji podejść z namysłem,  tak  by jej natura oddawała wartości na których nam zależy.

Obserwujmy, co się dzieje w naszych głowach. Myślmy o naszych myślach. Osądzajmy nasze osądy. – Kiedy to czytam w głowie odzywa mi się:  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.  – List do Rzymian 12.2

Autor

Krzysztof Słaboń

Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festiwal.

Redaktor

Łukasz Kaleta

Puszcza podczas festiwalu filmy z bliskich mu stron, przede wszystkim z Iranu, Turcji i Bałkanów.