Dukaj: Tak wymienia się rdzeń duszy

Wezwanie Dukaja rozpina się między obserwacją wyrażoną w tytule, że teraz, na naszych oczach następuje wymiana rdzenia duszy. Aby temu przeciwdziałać lub przynajmniej być świadomym tego co się z nami dzieje, wzywa na koniec: Obserwujmy, co się dzieje w naszych głowach. Myślmy o naszych myślach. Osądzajmy nasze osądy.

Jedną z kluczowych kwestii, które poddaje krytyce, to uznanie za konieczność warunkowania kultury przez technologię. Pisząc o kulturze, ma na myśli wartości, sposób życia, obyczaje, które w myśl tego fałszywego determinizmu są właściwe wtedy tylko, kiedy sprzyjają rozwojowi technologii. Technologia warunkuje kulturę, a kultura sprzyja lub przeszkadza w rozwoju technologii.

Przeciwstawia temu myśl kluczową: “Jeśli chcesz rozwijać technologię, nie możesz być niewolnikiem technologii” I postuluje, krytyczny podejście do technologii – nie możemy wchodzić we wszystko tylko dlatego, że jest możliwe. Potrzebny jest namysł nad tym jaki tryb życia dla człowieka jest naturalny i podporządkowanie temu technologii. Dlatego nie powinniśmy dać się zwieść ślepemu wyścigowi o to kto pierwszy odpali AI, bez względu na koszty. I teraz powinniśmy na to uważać szczególnie bo covid sprawił, że zmiana przyśpieszyła niesamowicie i łatwo ulec złudzeniu, że ten pęd musi już trwać. Powinniśmy do tworzenia sztucznej inteligencji podejść z namysłem,  tak  by jej natura oddawała wartości na których nam zależy.

Obserwujmy, co się dzieje w naszych głowach. Myślmy o naszych myślach. Osądzajmy nasze osądy. – Kiedy to czytam w głowie odzywa mi się:  Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.  – List do Rzymian 12.2

Autor

Krzysztof Słaboń

Trener, konsultant, mentor i tutor w Collegium Wratislaviense. Wieloletni dyrektor artystyczny Slot Art Festival.

Ma wieloletnie doświadczenie w budowaniu zespołów oraz kierowaniu organizacjami pozarządowymi i biznesowymi. Specjalizuje się we wspieraniu procesów wdrażania programów tutoringowych i mentoringowych w szkołach i firmach. Ważne dla niego tematy to rozwój człowieka, komunikacja, edukacja spersonalizowana (mentoring i tutoring), myślenie strategiczne i budowanie organizacji uczących się.

Mieszka w Gliwicach z żoną i dwójką dzieci. Lubi ciągnące się godzinami śniadania w gronie bliskich i przyjaciół. Ceni też samotne wędrówki po górach, dobrą lekturę i kawę, najlepiej w tym samym czasie.

Redaktor

Łukasz Kaleta

Łukasz Kaleta

Współtworzył początki Namiotu Wschodniego na Slocie. Związany również z krakowskim SlotFestem. Obecnie puszcza podczas festiwalu filmy z bliskich mu stron, przede wszystkim z Iranu, Turcji i Bałkanów.

Nie wszystkich rewolucjonistów podziwia, ale uczy się od takich jak: Jezus Chrystus, Mahatma Gandhi, Marcin Luter, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Jobs. Sprawia mu radość podróżowanie, jazda na rowerze, opowieści rysunkowe, no i łapanie pokemonów ¯\_(ツ)_/¯.