Warsztaty na Slot Art 2021 cz.3

Improwizacja muzyczna – fot. Anna Śliwa

Linoryt – fot. Anna Śliwa

Aktorstwo – fot. Anna Śliwa

Przepływ i połączenie – fot. Anna Śliwa

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wołów.