Goście Specjalni: PAWEŁ LĘCKI / MARTA SHAW / DOROTA OGRODZKA

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wołów.