Goście Specjalni: JACEK DUKAJ i EDWIN BENDYK

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Wołów.