Philip Shorey gość Slot Art Festival 2019

Podróżuje po świecie jako uliczny performer ze swoim teatrem marionetek w walizce „The Suitcase Sideshow”. Spektakl „Żeglarz i łódź” łączy zabawkowy teatr i multimedia. Świetne dla wszystkich grup wiekowych przedstawienie podnosi kwestię wolności i nadziei w środku burzy. The Suitcase Sideshow występował w obozach dla uchodźców, więzieniach, schroniskach dla bezdomnych, domach dziecka, punkowych squatach, rogach ulic i innych niekonwencjonalnych miejscach. Phil Shorey był także kompozytorem oraz dyrektorem artystycznym Slot Orkiestry w 2018 r.