Michał Justycki o sztuce g/Głuchych

Michał przedstawia fenomen sztuki społeczności osób G/głuchych, które poprzez określony styl wizualny przekazują treści niezwykle istotne dla ich środowiska, które dotyczą m.in. dyskryminacji w świecie osób słyszących, percepcji, symboliki niesłyszenia.
Spotkanie jest tłumaczone na polski język foniczny.

Spotkanie odbyło się w ramach „Ścieżki Zmysłów: Kontynuacji”, którą realizujemy wspólnie z Fundacją Katarynka.