ABC dostępności – warsztat SLOT360

Jeśli chcesz, żeby w Twoich warsztatach, spektaklach czy oprowadzaniach brały udział też osoby niewidome, g/Głuche czy poruszające się na wózkach – to warsztat dla Ciebie. Poszukamy odpowiedzi na pytania: kim są osoby ze szczególnymi potrzebami i jakie bariery napotykają w dostępie do kultury? Jakie mamy narzędzia, żeby to zmienić? Ile to kosztuje? Jak komunikować się w mediach społecznościowych, żeby dotrzeć do osób z niepełnosprawnościami i nikogo nie urazić? Po webinarze będziesz umiał/a zaplanować własne wydarzenie bez barier.

Alina Szeptycka – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, trenerka antydyskryminacyjna, z doświadczeniami pracy w szkole publicznej i organizacjach społecznych. W Fundacji Katarynka zajmuje się redagowaniem portalu dla niewidomych i niesłyszących ADAPTER i dostępnością kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoli instytucje kultury, koordynuje projekty.

Spotkanie odbyło się w ramach „Ścieżki Zmysłów: Kontynuacji”, którą realizujemy wspólnie z Fundacją Katarynka.